Η νέα μας ιστοσελίδα

The Site of 2nd Primary School of Parikia
Η νέα ιστοσελίδα μας!
Μπορείτε πια να μαθαίνετε για μας από την νέα ιστοσελίδα του σχολειου μας! 
Καλώς να μας έρθετε!