Σκηνές απο την Βυζαντινή Ιστορία (Ε΄2 Τμήμα)


Η Βυζαντινή αυτοκρατορία μετά την ανάκτηση της Κων/πολης (καφέ) Λατινικά Κράτη (κίτρινο)


Ο δικέφαλος αετός σύμβολο της εξόριστης αυτοκρατορίας