Δραστηριότητες Τάξεων

Στην παρούσα σελίδα δίνεται βήμα στους μαθητές να παρουσιάσουν τις ιδέες τους αλλά και εργασίες τις οποίες έχουν εκπονήσει ανά τάξη.
Α' ΤάξηΒ' Τάξη
Γ' Τάξη


Δ' Τάξη
Ε' ΤάξηΣτ' Τάξη

Ολοήμερο

Τμήμα ένταξηςΤάξη ΥποδοχήςΠρόγραμμα Ελληνομάθειας

Η ώρα της Γυμναστικής με τον Κύριο Σταύρο