Διδακτικό Προσωπικό • Διευθύντρια: Γεωργιάδου Παλασία
 • Υποδιευθύντρια: Ντουμανίδου Ευανθία


Δάσκαλοι

 • Στυλιανίδη Ελένη
  > Α1
 • Αλβανός Δημήτριος
  > Α2
 • Σαρρής Νικόλαος
  > Β1
 • Μπακράτση Σωτηρία
  > Β2
 • Κοσμίδου Ευγενία
  > Γ1
 • Μπαξεβανίδου Μαρία
  > Γ2
 • Στεφανίδης Γεώργιος
  > Δ


 • Φραγκούλη Μαρία
  > Ε1
 • Σιδηροπούλου Αγάπη
  > Ε2
 • Ντουμανίδου Ευανθία
  > ΣΤ1
 • Κουρτίδου Ζωή
  > ΣΤ2
 • Σιμούδη Χριστίνα
  > Ολοήμερο Σχολείο
 • Ναούμ Ελένη
  > Ειδική Αγωγή

Ειδικότητες 

 • Ταμπουρατζής Σταύρος
  > Φυσική Αγωγή


 • Καράπαπα Μαρία
  > Αγγλικά
 • Αγγελόπουλος Κων/νος
  > Αγγλικά
 • Ντατσούλη Βαρβάρα
  > Εικαστικά
 • Παπαδοπούλου Αθηνά-Μαρία
  > Πληροφορική (ΤΠΕ)
 • Γοργίλη Ελένη
  > Μουσική
 • Μέξη Σουλτάνα
  > Θεατρική Αγωγή
 • Καρακατσάνη Αγγελική
  > Γαλλικά
 • Βρέντζου Μαρία
  > Γερμανικά