Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται διάφοροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το σχολείο μας, όπως οι πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.