Ο καθένας είναι ξεχωριστός!

Η ζωγραφιά που μας χάρισε το Μαράκι.