Το σχολείο στο Βυζάντιο

Το σχολείο στο Βυζάντιο


Το σχολείο στο Βυζάντιο, ήταν πολύ πιο διαφορετικό από το δικό μας. Τότε έκαναν άλλα πράγματα όπως: έκαναν μάθημα σε σπίτια, ναούς και μοναστήρια. Τότε δεν είχαν τετράδια αλλά πλάκες. Ο δάσκαλος κράταγε μία βέργα, με την οποία έδερνε τα παιδιά. Τότε είχαν μόνο τέσσερις τάξεις! Γράφανε με τη γραφίδα και σβήνανε με ένα σφουγγάρι το οποίο ήταν κρεμασμένο πάνω στην πλάκα! 
Πολύ περίεργα πράγματα κάνανε τότε!!!


(Κέιμενο-εικονογράφηση)  Φιλιώ Μπιζά
                            Ε΄ Δημοτικού