Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους Έλληνες,  γνώρισαν τον πολιτισμό τους και γοητεύτηκαν από τους ναούς, τους θεούς και τη γλώσσα. Έτσι η ελληνική γλώσσα διαδόθηκε παντού και οι Ρωμαίοι με τους Έλληνες έφτιαξαν ένα νέο πολιτισμό τον ελληνορωμαϊκό.
Κέιμενο εικονογράφηση: Ειρήνη Μουστάκα